About

 
 

 

Integritetspolicy & Cookies

 

Den 25 maj 2018 antog Europeiska unionen lagen om dataskydd: GDPR, som står för generell databeskyddsbestämmelse. Interim Minds samtycker med dessa lagar och även om vissa delar kan upplevas självklara, vill vi att du ska veta att vi tar din integritet på allvar och att vi är helt transparenta om hur vi hanterar dina personuppgifter när du samverkar med oss.

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs principerna för behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster i vårt företag.

 

 1. hur Interim Minds behandlar personuppgifter
 2. vilken typ av personuppgifter Interim Minds kan samla in
 3. för vilka ändamål Interim Minds kan använda personuppgifterna
 4. rättigheter beträffande insamlade personuppgifter

 

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.

 

Personuppgifter vi samlar in

Interim Minds samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du anmäler dig till ett evenemang, söker en tjänst eller kontaktar oss för support.

Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra sajter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis. De uppgifter vi samlar in alternativt efterfrågar beror på sammanhanget, dina val och integritetsinställningar, samt de tjänster och funktioner du använder.

Hur vi använder informationen vi samlar in

 

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla, förbättra och anpassa de tjänster vi erbjuder
 • för att fullgöra det åtagande som vi har som kund, leverantör och arbetsgivare
 • för att skicka kommunikation, inbjudningar och nyhetsbrev

 

Vi kombinerar den data vi samlar in för att ge dig en smidigare, konsekvent och mer personligt anpassad upplevelse. Vi använder exempelvis data för att hålla kontakt med dig via e-post, telefon eller andra sätt. Kanske för att ge svar på dina frågor om våra erbjudanden och tjänster. Vi kan komma att skicka nyhetsbrev och vill du inte längre ta emot våra utskick kan du lätt avregistrera dig. Då raderar vi dina personuppgifter. Annonser som du ser på våra sajter och i sociala medier kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen, din yrkestitel, ditt företag, sökfrågor eller innehåll du konsumerar.

Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med våra samarbetspartners. I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost, bedrägeriförsök eller för att underlätta förhindrande av allvarlig skada
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk, skydda rättigheter eller vår egendom, inklusive verkställa de villkor som styr användning av tjänsterna

 

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan enkelt avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på en länk i våra mejl. Där kan du även uppdatera och ändra dina personuppgifter.

Cookies och liknande teknik

Interim Minds använder cookies för att förbättra tjänsterna och användarupplevelsen på webbsidan och för att utföra nödvändiga affärsåtgärder, samt för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten.

Om du besöker en hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på besökarens dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till att man får använda dessa. Du kan själv bestämma om du acceptera cookies eller inte, det går att ställa in i webbläsaren.

Dina individuella rättigheter

Interim Minds följer aktuella dataskyddslagar inom Europeiska Unionen:

 

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt medgivande, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande för framtida behandling av personuppgifter.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag och kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet.

 

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis, i syfte att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system, förbättra innehållet och kvaliteten på vår hemsida eller uppfylla andra berättigade intressen.

Säkerhet för dina personuppgifter

Interim Minds arbetar aktivt för en trygg och säker hantering av dina personuppgifter. Som exempel har vi krypterade och behörighetsbegränsade portaler för drift av servrar och tjänster.

Vårt bevarande av personuppgifter

Interim Minds bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi uppdaterar löpande vår personuppgiftspolicy. Om det sker större förändringar i policyn eller i hur Interim Minds använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft.

 

 

Kontakta oss

Om du har frågor gällande dina personuppgifter, kontakta oss på info@interimminds.se.